PANITERA PENGGANTI 2

 Profil Jurusita / Pengganti

 

NAMA : Mustanir
NIP : 196604212006041003
JABATAN : Jurusita Pengganti
GOLONGAN :  II/d

 

NAMA : Nanang Hariardi
NIP : 197310252014081002
JABATAN : Jurusita Pengganti
GOLONGAN :  II/b

 

NAMA : Tohiroh
NIP : 197112082014082001
JABATAN : Jurusita Pengganti
GOLONGAN :  II/b

 

NAMA : Ikha Nursarie, A.Md.
NIP : 198711182009042003
JABATAN : Jurusita Pengganti
GOLONGAN :  III/a