Daftar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

  

 

NO NAMA NIP JABATAN FILE
1 Drs. Muh. Zainuddin, S.H., M.H. 195705241985031002 Hakim Utama Muda/Ketua  Selengkapnya
2 Drs. Bambang Sugeng, MSI. 195611171984031003 Hakim Utama Muda  Selengkapnya
3 Drs. Muqorrobin, M.H. 196212051989031002 Hakim Utama Muda  Selengkapnya
4 Drs. Rahmat Farid, M.H. 196510051991031008 Hakim Madya Utama Selengkapnya
5 Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H 196012231990031002 Hakim Madya Utama Selengkapnya
6 Drs. Rofi'i, M.H. 196505251993031003 Hakim Madya Utama Selengkapnya 
7 Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. 196603121993031003 Hakim Madya Muda Selengkapnya 
8 Drs. Khotibul Umam 196709151993031003 Hakim Madya Muda Selengkapnya 
9 Drs. Arifin 196604111993031004 Hakim Madya Muda Selengkapnya 
11 Drs. H. Syarifudin, M.H. 197002061994031004 Hakim Madya Muda Selengkapnya 
12 Drs. Muhyidin 196403121994031001 Hakim Madya Muda Selengkapnya 
13 Afif Eko Sulistiono, S.H. 196410301993031001 Panitera Selengkapnya 
14 Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M. 197811091998031002 Sekretaris Selengkapnya
15 Irawan Hari Waluyo, S.H. 196305061992031002 Wakil Panitera Selengkapnya 
16 Drs. Moch. Zaidin 195911131993031001 Panitera Muda Permohonan Selengkapnya 
17 Wakhid Salim, S.Ag 197105041993031002 Panitera Muda Hukum Selengkapnya 
18 Ridwan, S.H. 196112311994031019 Panitera Muda Gugatan Selengkapnya
19 Elvin Sutopo, S.H. 195907031994031001 Panitera Pengganti Selengkapnya
20 Sumiandri, S.H.I. 196408131994031006 Panitera Pengganti Selengkapnya 
21 Latifah, S.Ag. 196207061992032002 Panitera Pengganti Selengkapnya 
22 Mugiarti, S.Ag. 196507091994032002 Panitera Pengganti Selengkapnya