PROFIL HAKIM 3

 Profil Pejabat Struktural

 

  NAMA :  Zulfikar Arif Rahman Purba,  S.H., M.M.
NIP :  197811091998031002
JABATAN :  Sekretaris
GOLONGAN :  IV/a

 

  NAMA :  Maryono
NIP :  196208061987031002
JABATAN : Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan
GOLONGAN :

III/d

 

  NAMA :  Aminah, S.Ag
NIP :  196407021990032002
JABATAN : Kasubag Kepegawaian Ortala
GOLONGAN :

III/d

 

  NAMA :  Murwanto, SE.
NIP :  197705272006041003
JABATAN :

Kasubag Umum & Keuangan

GOLONGAN :

III/d